Διοίκηση

Administrivia / Άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες

Μια σελίδα για την περιγραφή του Administrivia: Οι άνθρωποι κάθονται στις καρέκλες. Το Tropes είναι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στην αφήγηση για να μεταφέρουν κάποιες πληροφορίες στο κοινό.