Εναλλακτική Ερμηνεία Χαρακτήρα

Εναλλακτική ερμηνεία χαρακτήρων / Hollow Knight

Μια σελίδα για την περιγραφή Εναλλακτικού Χαρακτήρα Ερμηνεία: Hollow Knight. Όλα τα spoilers σε αυτήν τη σελίδα δεν έχουν επισημανθεί. Σε έχω προειδοποιήσει! Η ασάφεια του…