Ανάλυση

Ανάλυση / εναλλακτική

Μια τραχιά εξήγηση για τη μεταφραστική έννοια του Alantutorial: Προειδοποίηση: Περιττό να πω, αλλά αφθονούν οι spoilers. Αυτή η ανάλυση βασίζεται όχι μόνο στο…