Μπρ

Br / Τάση χαρακτήρων

Μια σελίδα για την περιγραφή Br: Character Trend. Η τάση είναι μια συντόμευση για την ηθική και ηθική προοπτική ενός χαρακτήρα. Πηγαίνω …

Br / Friend Είμαι εδώ

Το Amigo I'm Here trope όπως χρησιμοποιείται στη λαϊκή κουλτούρα. Φιλία, πιστεύετε σε αυτά τα πράγματα; Θα δώσεις τη ζωή σου για τους φίλους σου; Εάν το…