Φοιαι

Foe Yay / Anime & Manga

Μια σελίδα για την περιγραφή του FoeYay: Anime & Manga. Ο Foe Yay μπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικά πράγματα: Belligerent Sexual Tension: Οι ρομαντικοί σύντροφοι δεν είναι εχθροί καθαυτοί, αλλά…