Φύλο

Gender Bender / Anime & Manga

Μια σελίδα για την περιγραφή του GenderBender: Anime & Manga. Φύλο κάμψη σε anime και manga. Keiichi, το αρσενικό προβάδισμα του Ah! Η Θεά μου, έχει μια σύντομη παρουσίαση αυτού…