Καλό Παιδί

Nice Guy / JoJo's Bizarre Adventure

Μια σελίδα για την περιγραφή του NiceGuy: Bizarre Adventure του JoJo. Phantom Blood Jonathan Joestar, ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τον Jerkass του θετού αδελφού του, Dio.