Αλλα

Ενα κομμάτι

Manga / Dragon Ball

Νέες τροποποιήσεις

Ελέγξτε τις πιο πρόσφατες αλλαγές στο wiki του TV Tropes.

Φόρουμ

Το TV Tropes Forum είναι ένας από τους πιο ενεργούς πίνακες στο διαδίκτυο. Εξερευνήστε και συζητήστε τον κόσμο της φαντασίας.