Για

Pt / Τάση χαρακτήρων

Ο χαρακτήρας Trend Character όπως χρησιμοποιείται στη λαϊκή κουλτούρα. Η τάση είναι μια συντόμευση για την ηθική και ηθική προοπτική ενός χαρακτήρα. V…

Pt / Palhaco Malvado

Το κακό κλόουν όπως χρησιμοποιείται στη λαϊκή κουλτούρα. Οι κλόουν υποτίθεται ότι είναι αστείοι και κάνουν όλους να γελούν,…