Ακολουθία

Sequence Breaking / Super Mario 64

Ένα μεγάλο μέρος της δημοτικότητας του Super Mario 64 είναι ότι είναι ακριβώς δίπλα στο Super Metroid στο πόσο εύκολα μπορεί να εκτελεστεί το Sequence Breaking, κάνοντάς το πολύ…