Λοιπόν, Θέλεις

Θέλετε λοιπόν να γράψετε / να γράψετε ένα Anime Mecha Anime

Μια σελίδα για την περιγραφή του SoYouWantTo: Γράψτε ένα Humongous Mecha Anime. Απαραίτητα Tropes Humongous Mecha - Αυτό είναι αρκετά προφανές, αν και μπορείτε αντ 'αυτού…