Παραδόξως Ρεαλιστικό Αποτέλεσμα

Εκπληκτικά ρεαλιστικό αποτέλεσμα / τρία μπορούν να κρατήσουν ένα μυστικό

Το Three Can Keep a Secret Παρά τη μεγάλη ποικιλία ταλέντων της Mabel, η εξάρτησή της από τον Dipper να είναι ο Minder του Cloudcuckoolander σημαίνει ότι η ζωή είναι…