Ο Μπέρσερκερ

Το Berserker / Anime & Manga

Μια σελίδα για την περιγραφή του TheBerserker: Anime & Manga. Ο Eren Yeager από το Attack on Titan έχει αρκετά σοβαρά ζητήματα οργής ακόμη και στην κανονική του κατάσταση, αφού τουλάχιστον…