Μοναδικό Εχθρό

Μοναδικός εχθρός / κοίλος ιππότης

Μοναδικοί εχθροί στο Hollow Knight: Ορισμένοι εχθροί σε καθορισμένες θέσεις αναπαραγωγής έχουν τροποποιήσει τις τιμές πτώσης Geo σε σύγκριση με όλους τους άλλους εχθρούς του τύπου τους. Ο …