Τι Βλακας

Τι είναι ηλίθιος / ευτυχισμένος φίλος δέντρων

Οι Happy Tree Friends έχουν πολλές ηλίθιες στιγμές, συχνά δεμένες με το Too Dumb to Live λόγω του είδους του χιούμορ. Φυσικά, δεν περιλαμβάνουν όλοι τους Lumpy. Σαν …