Θα Έπρεπε

Θα βλάψει ένα παιδί / Anime & Manga

Μια σελίδα για την περιγραφή του WillHurtAChild: Anime & Manga. Στο Ao no Fuuin, η Akira βασανίζει ένα παιδί Oni (περίπου 4 ετών στην εμφάνιση, αν και υπονοείται ότι…